Loading

Jak přihlásit dítě na tábor

1.registrace

  1. dítě by měl zaregistrovat jeho zákonný zástupce či přihlášení od jiné osoby později písemně potvrdit telefonem na číslo 327 51 50 50 či 327 51 52 56
  2. mailem: pavel@pavellelek.cz či lelek@pavellelek.cz
  3. pokud by výše uvedené selhalo, či v případě dalších dotazů: tel. Pavel Lelek 602 126 019
  4. Zde uvést: jména dětí, data narození, bydliště , mail, telefon na zákonného zástupce a běh a termín
  5. Na základě výše uvedeného je dítě zaregistrováno a tedy vzniká náš příslib jej určitě na tábor vzít.

2.přihláška

  1. zhruba v březnu zasíláme přihlášky, kde žádáme jejich vyplnění a vrácení v originále s podpisy zákonných zástupců zpět(vzhledem k tomu, že tábor má omezenou kapacitu, nemáme přihlášky přímo na webu)
  2. zde též uvádíme splatnost úhrady za pobyt dítěte na táboře
  3. součástí přihlášky je i potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte

3.odjezd

v případě splnění výše uvedeného vč. úhrady zasíláme počátkem července Pokyny pro dítě na táborzde je uveden přesný čas a místo odjezdu a též soupis doporučených věcí pro dítě na tábor. Odjezd je pak proveden autobusy.

4.návrat

Proveden též autobusy s tím, že je možné volat(na mobil) pro upřesnění doby návratu