Tábor skončil, vzpomínky i nové zkušenosti zůstaly. Věřím, že u většiny dětí i dospělých jsou to vzpomínky dobré a zkušenosti potřebné pro budoucnost, stejně jako u mne.

Co bylo dobré? Tábor je v překrásné krajině Broumovských stěn, hlavní budova je bývalá německá vinárna z 19. století a les za táborem vede přímo do skal. A státní hranice s Polskem je zhruba 300 m od tábora.

Tedy jedná se o místo velmi klidné až opuštěné. Je ovšem až tak opuštěné, že je zde i omezen signál pro mobilní telefony a wifi je zde prakticky není. Toto nám ale nevadí, i když telefonování na louce před budovou není, zejména v dešti pohodlné, a ještě že polský signál již není dražší.

Ale je to tu moc fajn. Počasí bylo většinu tábora proměnlivé s krátkými, prudkými lijáky a mírnými bouřkami, ale jinak docela teplé i když na letní kino a spaní pod širákem to nebylo. Déšť nám přerušil lezení s horolezci na Ostaši a dále odsunul táborák a pohádku až na konec tábora. Děti ,ale nikde nezmokly a hry v lese se hrály , vzhledem k nižší teplotě než loni, lépe.

A teď zase to další: Dobré bylo dále to, že nám tradičně dobře běžela kuchyně a 6 jídel denně dětem většinou stačilo. Též zdravotníci na marodce prováděli, z mého pohledu, svoji práci výborně. Ze zdravotního hlediska se vyskytly nějaké krátkodobé teploty, několik krátkodobých žaludečních nevolností, ale nejednalo se o nic významného a vždy to rychle pominulo. Při kontrole na vši bylo zachyceno několik případů a toto bylo opakovaně řešeno. Při hrách v lese tentokrát k podvrknutým kotníkům téměř nedošlo.

Jaké zde byly děti? Letošní zájem o účast na táboře byl stejný jako minulých letech . nicméně z důvodů vyššího počtu odhlášení dětí z důvodů zdravotních a to těsně před zahájením tábora se pak snížil. Takto bylo na táboře v průměru 154 dětí. Pro příští rok tedy plánujeme s tímto jevem více počítat. Přijely děti ve věku 5 až 17 let, což bylo opět docela náročné na organizaci.

Rozhodující část opravdu malých dětí pak byla z Prahy. Opět pokračoval oddíl patnáctiletých a starších dětí- adolescentů (adorů ). A opět nám pomáhali při hrách a současně se z jejich řad bude vybírat do praktikantů v příštím roce.

V případě stýskacích dětí a dětí, které se na táboře, z jakýchkoli důvodů, nemusely cítit dobře, jsme se snažili komunikovat s nimi i s rodiči, a tyto ojedinělé případy jsme řešili co možná nejrychleji a nejefektivněji. Zde si znovu a znovu uvědomujeme, jak je důležité tyto věci řešit rychle a apelujeme na děti i rodiče, aby tyto situace řešili přímo, hned a se mnou. Jsme o mnoho raději, pokud děti případně popláčou až při loučení nikoli v průběhu tábora.

V souvislosti s nedodržováním kázně jsme ale čtyři děti poslali domů. Zde jsme využili svého práva na omezení rizika, které by tyto děti mohly přinést pro jiné či pro sebe. Dále 2 sourozenci odjeli z důvodu stýskání. Zde obecně apelujeme na rodiče, aby informovali své děti, přijíždějící na tábor o možnosti dětí, požádat v případě problémů o pomoc nejen vedoucího oddílu , ale i mne.

Jací byli vedoucí?

Kolektiv je stabilní. Tábor se po deseti letech v nových podmínkách personálně upevnil a uklidnil. Lidé jsou fajn, drží při sobě a jsou slušní k sobě i k dětem. Zásady slušnosti, ohleduplnosti a úcty, které na tomto táboře prosazuji, tak snad jsou uváděny do praxe.

A jaké byly hry?

Letos byla vyhlášena celotáborová hra Vikingové – Jak vycvičit draka, dle stejnojmenných filmů. Hry tedy byly více akční, ale to nevadilo. Jinak to letos bylo opět i o pozvaných hostech. Došli jsme totiž k názoru, že i poučení patří k táboru, zejména pokud se provede smysluplnou a zábavnou formou. Proto hned první neděle celá patřila skupině, předvádějící řemeslné a bojové umění Vikingů a dále její členové provedli i instruktáž pro děti.

Též zde provedeno opět seznámení se sebeobranou kung-fu, kdy děti celý den postupně školili certifikovaní instruktoři.

Jako i minulé roky zde byly dvě skupiny pozvaných kejklířů a učení jejich dovedností a večerní ohňová show byla pro děti i dospělé naprosto jedinečná. Jako i minulý rok jsme do tábora pozvali odborníka, který předvedl dravce, které jsou užiti pro ochranu letišť včetně související přednášky.

A zahrála nám zde místní rocková skupina Vivien. A další akce…. První výlet na farmu WENED u Broumova, což je v podstatě malá ZOO a pro děti bylo i skalní lezení, pod vedením horolezeckých instruktorů na Ostaši. A též, samozřejmě, návštěva Broumova. V druhém týdnu byl proveden ještě jeden, kratší, výlet, kdy autobusem jely pouze děti, které přijely na druhý týden a dále malé děti.

Opět zde byl navštíven Broumov a farma WENED. Ostatní se rozešly na výlet na Božanovský Špičák a část z dětí, která měla pasy (26), odešla mj. i se mnou na výlet do Polska, kde jsme vystoupali až na stolovou horu Hejšovinu -Szczeliniec Wielki(919 m/n.m.) . Vzhledem k tomu, že délku lze odhadnout celkem kolem 15 km a převýšení z tábora na vrchol hory činí zhruba 500m, jde o slušný výkon, který děti zvládly překvapivě dobře.

Táboráky byly dva, a to podle věku dětí. S buřty, kytarou a noční bojovka, opět, v lese a v budově…a se strašidly-vedoucími na trase (kdo nechtěl jít, nemusel). Diskotéky byly čtyři a to v nové tančírně a po každé byl ohňostroj.

Filmy se promítaly čtyřikrát. Pohádka byla , vzhledem k tématu tábora- Dračí pohádka. Byla moc hezky nacvičena i zahrána. Koupili jsme 4 velké koloběžky a druhý projektor na kino. Tedy bylo možné současně promítat ve dvou sálech.

Co nevyšlo, tak jak mělo?

Z hlediska programu a zabezpečení tábora jsme zatím nutnost významné změny nepocítili, v případě kázně dětí bohužel ano. Rozšířili jsme kontroly dětí na chatkách služebními vedoucími a praktikanty a to vždy pokud není konkrétní program(polední klid, těsně po jídle či těsně před jídlem). Dále jsme letos vystupovali v případech porušení kázně v oblasti, kdy dítě může být nebezpečné sobě či druhým jednoznačněji a tedy jsme v těchto případech požádali rodiče, aby si tyto děti odvezli domů.

Nyní se nám jeví, že tento trend může pokračovat, a proto i když se jedná o velmi malé procento dětí, je nutné s tímto nadále počítat a připravit se na něho.

Co na závěr?

Tábor byl fajn a věřím, že se většině účastníků líbil. Bude i fajn, pokud nám tedy vyjde finančně alespoň do plánované nuly. Pokud se nestane něco nepředvídaného, můžeme se již chystat na tábor 2020. S majiteli tábora jsme již dohodnuti.

Přihlašovat na příští tábor je možné, i bez písemné výzvy, zhruba od ledna 2020, kdy bude provedena příslušná propagace na webu a facebooku.

Poděkování

Děkuji touto cestou všem dětem, které se zúčastnily našeho tábora, za jejich zájem, radost a většinou i dobré chování. Moc rád se s nimi já i ostatní personál zase setkáme. Děkuji rodičům těchto dětí za jejich důvěru, se kterou nám na malý okamžik svěřili své děti a vážím si jejich pochopení k mým pozdním odezvám na jejich telefonáty i sms. Současně jsem se po celý tábor snažil, aby jednání mé i ostatního personálu tábora bylo v souladu se zákony i zvyklostmi a tak, aby děti i rodiče byly spokojeni. Děkuji personálu tábora za jeho dobrou práci a jsem rád, že jsem mohl být součástí tohoto týmu.

Pavel Lelek 13.8.2019