Jaký byl tábor 2020?

Pro nás bylo dobré, že se vůbec konal, protože, jak víme, dlouho nebylo jasné, zda tábory letos budou. Pak to ale vyšlo. Malá část rodičů sice své děti, z důvodu obavy o jejich zdraví, odhlásila a současně jsme stopli propagaci, ale většina dětí přijela a s hygienickými omezeními tábor proběhl.

Byli jsme, jako vždy, v táborovém areálu,v osadě Studená Voda u Božanova v Broumovských stěnách. Hlavní budova byla vystavěna v 19.století a původně zde byla vinárna a tančírna.  Tedy krásná a historická stavba. Pak okolo je ještě další budova, chatky a stany. Vedle je táborové koupaliště. Za táborem je pak již les a dále pak skály a státní hranice. Hezké a opuštěné místo.

Vzhledem k hygienické situaci jsme významně omezili návštěvy do tábora a dále akce, pořádané jinými osobami než námi. Takto jsme zajistili pouze ukázku a výuku střelby luky a kušemi a dále návštěvu a přednášku o sokolnictví. I výlety byly tentokrát více do přírody a návštěvám měst jsme se zcela vyhnuli. S dětmi, které měly pasy, jsme vystoupali z Machovské Lhoty až na vrchol Boru, kde, na polské straně prošli krásné skalní bludiště Bledné skály. Ostatní děti prošly Broumovské stěny, a tedy byly též v krásné krajině.

Na táboře tedy bylo více akci a her, zajišťovaných námi a neměli jsme dojem, že by se tato změna dětem nelíbila. Stihli jsme táborovou lanovku, koupání, táboráky, táborové kino, diskotéky, noční hry, hradiště a zejména celotáborovou hru Robin Hood. Her bylo opravdu mnoho. Ohňostroje byly obcí, z důvodu hluku, zakázány.

Na výletech, které byly tedy více turistické, si děti, i tak, měly možnost nakoupit drobnosti ve vesnických obchodech a dále jsme letos poprvé zajistili pro ně možnost nákupů i na táboře. Toto se ukázalo jako velmi dobré a budeme to organizovat i nadále.

Počasí bylo, jako všude, více deštivé než v minulých letech, ale hry probíhaly i v místnostech a zároveň jsme zkusili i táborová cvičení při hudbě.

Ostatní činnosti na táboře byly prováděny jako obvykle, jen v umývárnách přibylo více mýdel a desinfekce a dále papírové ručníky. Při vstupu do jídelny byla vždy užita desinfekce rukou.

Na táboře, ani po něm, se neprokázala žádná nákaza COVID-19.

Jídla bylo dost a snažili jsme se zajistit i více ovoce a zeleniny.

 

Co se týká dětí, tak letos, zde poprvé, za dobu trvání našich táborů, nebyly zachyceny u dětí při příjezdu ani v průběhu tábora, žádné vši.

Pak se i změnilo chování dětí. Děti byly mnohem slušnější, kamarádštější navzájem, lépe nám naslouchaly a celkově bylo jejich chování na táboře velmi dobré. Za tábor odjely pouze 2 jedenáctileté děti a to z vlastní vůle. Máme za to, že se naprosté většině dětí tábor velmi líbil.

Toto se potvrzovalo i při odjezdu z tábora, který byl více uplakaný, než jindy.

Celkově na táboře byly účastníci od pěti do osmnácti let.

Kolektiv vedoucích je několik let docela stabilní a též ostatní personál s námi jezdí již mnoho let.

Tábor 2021 plánujeme opět na toto místo. Jsme již, předběžně, dohodnuti s majiteli areálu.

Vedoucí již měli malý sraz, kde se jednalo o hrách a plánovány další akce. Dáme včas vědět, až bude možné akci spustit. Předpokládáme, že nejspíše v lednu 2021.

 

Na závěr děkuji dětem, jejich rodičům, personálu tábora a všem, kteří se zasloužili o jeho dobrý průběh v obtížných podmínkách.

Budeme se o tábor a to hezké, co k němu patří, snažit i pro příští rok.

Pavel Lelek
17.10.2020